Avi steg 1

Här kan du betala din medlemsavgift för aktuell termin utan att vara inloggad.
Om du har en inloggning så logga in och betala istället, så slipper du ange dina uppgifter.

Medlemsvilkor:

1. Vi brukar endast göra återbetalningar på påbörjade medlemskap om betalningen dragits dubbelt, om du råkat betala olika avier för samma termin/år, om du hoppar av din utbildning tidigt på terminen eller om du råkat gå med i fel studentkår. Alla ärenden prövas dock individuellt.

2. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer för att bli medlem hos oss men då behöver du bli inlagd manuellt av en administratör. Om du dock önskar Mecenatkort/kårleg måste du ha ett personnummer eller ett s.k. ”T-nummer”.

3. Du har rätt att när som du önskar få en utskrift på vilka personuppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem samt rätt att begära att vi raderar dig helt från systemet. Då återbetalas dock inte påbörjad medlemsperiod. Tänk också på att detta kan påverka dina möjligheter att söka vissa av våra stipendier.

4. Du måste studera vid ett program eller en kurs som ges av Sahlgrenska akademin (inte som bara fysiskt är förlagd på vårt campus) för att kunna vara fullvärdig medlem. D.v.s ha rätt till extra kö-tid hos SGS och få studentrabatter via Mecenat. För att delta på våra sociala evenemang och för att handla för halva priset i vår shop så krävs dock endast att du är stödmedlem, om inte annat anges i evenemanget.

Termin VT21
*
10 siffror: yymmddnnnn

*
*

*
*
*
**
Betalsätt

Betala med kort: Fyll i dina uppgifter och tryck på "Nästa" för att kontrollera, tryck sedan på knappen ”kortbetalning” och följ instruktionerna. Du flyttas då över till PayEx betalstjänst. Det är viktigt att du fyller i alla fälten korrekt. CVC-koden är de tre sista siffrorna på baksidan av ditt betalkort. Om något fält är fel ifyllt stoppas din betalning.

När betalningen är genomförd trycker du på knappen ”Kvitto” och skriver ut kvittot.

Betala via internetbank: Om du betalar via internetbank med OCR-nummer skriver du bara av uppgifterna som kommer till vänster i sista steget - OCR-nummer, bankgironummer samt belopp att betala. Kom ihåg att skriva ut kvittensen från internetbanken. Denna måste du visa upp vid registreringen.

Betalningsvillkor

När du betalar din medlemsavgift blir du medlem i studentkåren och har tillgång till rabatter och andra förmåner. Inga avgifter återbetalas.